Política de Privadesa

Aquesta pàgina web no recull cap informació personal, més enllà de la informació recollida a la nostra Política de Cookies.

En cas que alguna informació fos recollida, aquesta recollida i el tractament automatitzat de les dades personals demanades a través d'aquesta web tindria com a finalitat la gestió del servei sol·licitat per la persona usuària així com el seguiment de consultes plantejades. La base legal del tractament és el consentiment de la persona afectada i la necessitat per al desenvolupament de les funcions i missions públiques pròpies del CSIC, que és l'entitat responsable del tractament. No resulta possible fer una previsió dels terminis de supressió que estaran en funció del supòsit i servei sol·licitat.

La normativa requereix fer públic per mitjans electrònics l'inventari d'activitats de tractament. A l'apartat de Transparència de la pàgina web del Consell Superior d'Investigacions Científiques (www.csic.es) hi figura el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) del CSIC. A través dels enllaços assenyalats a l'apartat esmentat podeu accedir als RAT corresponents a l'organització central del CSIC i als corresponents als Centres i Instituts del CSIC que especifiquen, per a cada tractament, la identitat de la persona responsable, la base jurídica, fins del tractament, categoria de dades, previsions de supressió així com la descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i legislació concordant, l'IMEDEA (UIB-CSIC ) es compromet al compliment de l'obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat després de la realització de les anàlisis de riscos corresponents, en especial, d'acord amb la Disposició addicional primera de la LOPDGDD, les mesures de seguretat que corresponguin de les previstes a l'Esquema Nacional de Seguretat necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

La persona usuària podrà exercitar en tot moment els drets daccés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o portabilitat dirigint-se per escrit a la Coordinació del Projecte OceanNight  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Podeu contactar amb la persona delegada de Protecció de Dades del CSIC a través del correu Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

L'IMEDEA (UIB-CSIC) es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, l'IMEDEA (UIB-CSIC) anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que es consideri necessari, acceptar-los.

T'agrada la ciència i tens
preguntes sense respondre?

Aquesta és la teva oportunitat d'obtenir respostes o de llegir les preguntes d'altres ments inquietes.
Ocean Night
Codi del projecte: 101061165
Nom del projecte: "Ocean Night: helping society understand the importance of the marine ecosystem"
Informació General

Avís Legal

Política de Privadesa

Ús de galetes

Enllaços d'interès

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Finançat per
Coordinat per
Participants
© 2022 Dissenyat i Desenvolupat per Invisual.es