Política de Privacidade

Este sitio web non recolle ningunha información persoal, máis aló da información recollida na nosa Política de rastros.

No caso de que se recolla algunha información, esta colleita e o tratamento automatizado dos datos persoais recollidos a través deste sitio web tería como finalidade a xestión do servizo solicitado polo usuario así como o seguimento das consultas formuladas. A base legal do tratamento é o consentimento da persoa afectada e a súa necesidade para o desenvolvemento das funcións e misións públicas do CSIC, que é a entidade responsable do tratamento. Non é posible facer unha previsión dos períodos de supresión que se baseará na asunción e servizo solicitado.

A normativa esixe que o inventario das actividades de tratamento se faga público por medios electrónicos. O Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT) do CSIC aparece no apartado de Transparencia da páxina web do Consello Superior de Investigacións Científicas (www.csic.es ). A través das ligazóns sinaladas no citado apartado pódese acceder ás RAT correspondentes á organización central do CSIC e ás correspondentes aos Centros e Institutos do CSIC que especifican, para cada tratamento, a identidade do responsable, a base xurídica, as finalidades. de tratamento, categoría de datos, disposicións de supresión, así como a descrición xeral das medidas de seguridade técnicas e organizativas.

De conformidade coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), o Regulamento xeral de protección de datos (RGPD) e a lexislación concordante, o IMEDEA (UIB-CSIC) comprométese a cumprir coa obriga de segredo respecto dos datos persoais e o deber de tratalos con confidencialidade logo da realización da correspondente análise de riscos, en especial, de conformidade coa disposición adicional primeira da LOPDGDD, as medidas de seguridade que se correspondan coas previstas no Esquema Nacional de Seguridade necesario para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

O usuario poderá exercer en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación ou portabilidade dirixíndose por escrito á Coordinación de Proxectos OceanNight Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Podes contactar co delegado de Protección de Datos do CSIC a través do correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

O IMEDEA (UIB-CSIC) resérvase o dereito a modificar esta Política de Privacidade para adaptala ás novas lexislacións, xurisprudencia ou interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, o IMEDEA (UIB-CSIC) anunciará os ditos cambios, indicando claramente as modificacións realizadas con suficiente antelación, e solicitando, se o considera necesario, a súa aceptación.

Lei aplicable e xurisdición

A lexislación aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que compoñen este Aviso Legal, así como de calquera cuestión relacionada cos servizos deste Sitio, será a lexislación española.

Para a resolución de calquera conflito que puidese xurdir durante a visita ao Sitio ou a utilización dos servizos que nel se poidan ofrecer, o IMEDEA (UIB-CSIC) e o Usuario acordan someterse aos Xuíces e Xulgados do domicilio do Usuario, sempre que estea situado en territorio español.

“Gústache a ciencia e tes
preguntas sen resposta?”

Esta é a túa oportunidade de obter respostas.
Ocean Night
Código do proxecto: 101061165
Nome do proxecto: "Ocean Night: axudando á sociedade a comprender a importancia dos ecosistemas mariños"
Información Xeral

Aviso Legal

Política de Privacidade

Uso de Cookies

Ligazóns de Interese

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Financiado por
Coordinado por
Participantes
© 2022 Deseñado e Desenvolvido por Invisual.es