Aviso Legal

Condicións xerais de uso do sitio https://oceannight.eu/

O Instituto Mediterráneo de Estudos Avanzados, centro de investigación conxunto entre o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e a Universidade das Illes Balears (UIB) (en diante, "IMEDEA (UIB-CSIC)" ou simplemente "o Instituto"), como Coordinador do Proxecto "OceanNight" Proxecto 101061165 HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01 - Noite Europea dos Investigadores 2022-2023, infórmalle de que o acceso e uso do sitio web baixo o dominio https://oceannight.eu/  e todos os subdominios e directorios incluídos no mesmo (en diante, denominados conxuntamente como “Sitio”) están suxeitos aos termos detallados neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a calquera destes servizos ou contidos poida requirir a aceptación de Condicións Xerais adicionais.

O IMEDEA (UIB-CSIC) e os demais institutos participantes no proxecto resérvanse o dereito de realizar cambios no Sitio sen previo aviso, co fin de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos ou o deseño. Dado que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a validez e precisión da información, servizos e contidos presentados. Así mesmo, as condicións e os termos contidos neste Aviso poden variar, polo que suxerímoslle que revise estes termos cando visite de novo o Sitio.

O IMEDEA (UIB-CSIC) non se fai responsable dos prexuízos que puidesen ocasionar o uso das ferramentas e da información contida en https://oceannight.eu/  en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. As ditas decisións deberán contrastarse cos departamentos e áreas competentes do Instituto Mediterráneo de Estudos Avanzados ou cos centros, organismos ou unidades competentes que participen no proxecto. En todo caso, a información e contidos desta web non poderán ser alegados en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo ningunha responsabilidade polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica destas páxinas.

Propiedade intelectual e dereitos de propiedade industrial

Tanto o deseño do Sitio como os seus códigos fonte, así como os logotipos, marcas rexistradas, e demais signos distintivos que nel aparecen, pertencen ao IMEDEA (UIB-CSIC) e ao resto dos institutos participantes e están protexidos pola intelectualidade correspondente. dereitos de propiedade.e industria.

A información dispoñible neste sitio web, salvo que se indique expresamente o contrario, está suxeita a reutilización; estando autorizada a súa reprodución, modificación, distribución e comunicación total ou parcial, para usos comerciais e non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións:

  • Queda prohibida, en calquera circunstancia, a distorsión do contido da información.
  • O usuario está na obriga de citar a orixe dos documentos obxecto de reutilización.
  • O usuario está na obriga de mencionar a data da última actualización dos documentos obxecto de reutilización.
  • IMEDEA (UIB-CSIC) declara o seu respecto polos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; polo tanto, se considera que este sitio pode estar vulnerando os seus dereitos, póñase en contacto co Coordinador do Proxecto Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ligazóns ou hipervínculos 

Aqueles usuarios que pretendan establecer un hipervínculo entre a súa páxina web e a do Proxecto OceanNight deberán ter en conta o seguinte:

  • O establecemento da hiperligazón non implica, en ningún caso, a existencia de relacións entre o IMEDEA (UIB-CSIC) ou os demais institutos participantes e a persoa titular da páxina web, nin a aceptación e aprobación por parte do IMEDEA (UIB-CSIC) dos seus contidos ou servizos. Polo tanto, non se declarará nin dará a entender que IMEDEA (UIB-CSIC) autorizou expresamente a ligazón, nin que supervisou ou asumiu a responsabilidade dos contidos e servizos ofrecidos ou postos a disposición na dita páxina web.
  • O IMEDEA (UIB-CSIC) non se fai responsable, de ningún xeito, nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos contidos ou servizos que o establecemento do hipervínculo poida ofrecer. Quen acceda á páxina web ligada asume, baixo a súa exclusiva responsabilidade, as consecuencias, danos ou accións que poidan derivarse do devandito acceso.
  • A páxina web na que se estableza a ligazónnon poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, lema ou outros signos distintivos pertencentes ao IMEDEA (UIB-CSIC), salvo aqueles que formen parte da propia páxina ligada.
  • A páxina web na que se estableza o hipervínculonon conterá información de contido ilícito, contraria á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados e á orde pública. Do mesmo xeito, non conterá contidos contrarios aos dereitos de terceiros nin promoverá o odio contra colectivos tradicionalmente minorizados por razón de xénero, racialización, orientación ou identidade sexual, idade, diversidade funcional ou calquera outra característica que tradicionalmente fora motivo de discriminación.

FRAMES

O IMEDEA (UIB-CSIC) prohibe expresamente a realización de "framing" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outro mecanismo que altere o deseño, configuración orixinal ou contido do seu sitio.

“Gústache a ciencia e tes
preguntas sen resposta?”

Esta é a túa oportunidade de obter respostas.
Ocean Night
Código do proxecto: 101061165
Nome do proxecto: "Ocean Night: axudando á sociedade a comprender a importancia dos ecosistemas mariños"
Información Xeral

Aviso Legal

Política de Privacidade

Uso de Cookies

Ligazóns de Interese

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Financiado por
Coordinado por
Participantes
© 2022 Deseñado e Desenvolvido por Invisual.es